top of page

  • Syndikatet er en ideell organisasjon startet for og av skapende utøvere i den hensikt å ivareta vårt kreative samfunnsoppdrag og utvide vårt handlingsrom.

  • Syndikatet har som formål å være en ikke-meritokratisk, ikke-nepotisk, ikke-kommersiell plattform for å frembringe og fremvise egenartede arbeider og utøvere. 

  • Syndikatet skal være en organisasjon med åpen innmelding for alle utøvere som skaper, uttrykker, eller frembringer egenartede arbeider, uavhenging av fagfelt eller bakgrunn.

  • Syndikatet mener at det finnes et stort skapende potensiale i utøvere som går tapt på grunn av for dårlig vilkår som følge av at det kreative og nytenkende arbeid ikke er tilstrekkelig anerkjent og verdsatt.

  • Syndikatet har til hensikt å være en organisasjon som hjelper kreative, ekspressive, kritiske, innovative og ikke-kommersielle utøvere å realisere sine prosjekter, samtidig som vi bringer mennesker sammen på kryss av fagfelt. 

  • Syndikatet ønsker å være en organisasjon som anerkjenne arbeid som ikke har en umiddelbar kommersiell hensikt eller nytte, men som kan skape kulturell, sosial og emosjonell verdi for andre.

  • Syndikatet anser det skapende samfunnsoppdrag vårt som en nødvendighet for å uttrykke, kommentere og videreutvikle vår kultur. Uten et tilstrekkelig kreativt og innovativt mangfold begrenser vi vårt mulighetsrom og evne til å håndtere våre samtidige og fremtidige utfordringer og muligheter. Alt er åpent for å utforskes, utfordres og utvikles.

  • Syndikatet er selvstendig finansiert og fristiller seg statlig og institusjonelle midler, av den grunn at formålet ikke kan korrumperes av skiftende regjeringer, konservativt byråkrati og opportunistiske lommebøker. Vi mener at det er, i et langsiktig perspektiv, kritisk viktig for utøverne selv å sikre sitt kreative og nyskapende handlingsrom. 

  • Syndikatet finansieres ved å anlegge en progressiv kontigent på opptil 2% av medlemmets kommersielle omsetning, som vi selv omtaler som «særavgift for kreative ytelser». Denne kontigenten faktureres direkte til kommersiell oppdragsgiver (mer info). Hensikten med en slik finansieringsmodell er å prise inn videreutvikling av skapende ferdigheter og arbeid, med minimal belastning på utøverne selv. 

  • Syndikatet er et nødvendig bidrag for å styrke kreativ frihet og mangfoldighet ettersom mange av de etablerte institusjoner og støtteordninger er utdatert, begrenset eller hemmende for fri egenartet, innovativ og ideell praksis.

31. Desember 2022 ønsker vi å lansere Syndikatet og vi er derfor avhengig av å ha så mange som mulig med oss fra start. Vi ønsker å kartlegge potensialet for vår visjon og enten du ønsker å bli en økonomisk bidragsyter eller ikke, så vis gjerne ditt engasjement uten forpliktelse eller kostnad.
 
Gi din støtte til Syndikatet

Les om vårt personvern

Vis hvordan du vil registrere din støtte

Velkommen til Syndikatet

Bli medlem
bottom of page