top of page

Vårt samfunnsoppdrag er å styrke vilkår og handlingsrom for kreativt, egenartet og innovativt arbeid. 

Vi er derfor en medlemsstyrt, åpen og ideell organisasjon for og av skapende utøvere. Vårt mål er å bedre vilkårene for kreativt, innovativt og egenartet arbeid.

Kulturutøvere må i stor grad velge mellom økonomisk trygghet og skapende frihet. Vår visjon er derfor å skape en kreativ og progressiv plattform som et alternativ til de etablerte ordninger som kan være med å løfte frem verdifull kulturproduksjon som faller utenfor kommersiell nytte og etablerte  kategorier for uttrykk og verdi. 

Syndikatet vil tilby en rekke ulike stipender til skapende utøvere uavhenging av bakgrunn eller fagfelt. Vi vil være en plattform hvor skapende utøvere kan møtes på tvers av fagfelt og utveksle kompetanse og erfaringer. Syndikatet vil arrangere forelesninger, workshops, og andre medlems-engasjerte arrangementer. I tillegg til dette vil vi være en pådriver for å styrke kreativt mangfold ved å engasjere aktuelle prosjekter internt og fremvise medlemmenes arbeider for det øvrige publikum. 

Syndikatetstruktur.png

Utviklingsstøtte

Er et stipend som utdeles søkere som ønsker å delta på arrangementer i inn/utland og har behov for å få dekket eller delvis dekket sine kostnader knyttet til sitt engasjement. 
Dette kan blant annet være: workshops, symposium, biennaler, forelesninger, residencies, eller forskning. 

Stimuleringsstøtte

Er et stipend som utdeles kommersielle selskaper og foretak for å stimulere økt kreativ, innovativ og egenartet praksis og ambisjon. Intensjonen er å utvide kommersielle aktørers skapende og innovative handlingsrom slik at det vil være mer attraktivt å tilby marked og kunde kommersielle produkter som tilbyr egenartede kvaliteter og emosjonell verdi.   

Prosjektstøtte

Er stipend som tildeles søkere som ønsker økonomisk støtte for å utvikle eller produsere arbeider i alle faser av prosjektet for både kortere og lengre perioder. Stipendet vil da dekke tapte inntekter fra allminnelig kommersielt arbeid. Disse prosjektene vil kunne være av alle typer som er kreative, ekspressive, innovative, nyskapende, ideelle, eller fremviser høy kvalitet.  

Syndikatet vil finansieres ved at alle medlemmer fakturerer sine kommersielle oppdragsgivere 1-2% mer for sine kommersielle varer og tjenester og overfører pengene til syndikatets fond. Denne "særavgiften på kreative ytelser" er lik den lovpålagte kunstavgiften, men omfavner en bredere forståelse av kreativitet og verdiskapning. 

finansiering.png
driftsmodell.png

Syndikatet vil være en desentralisert, medlemsstyrt organisasjon med et ønske om å utvikle og eksperimentere med nye former for organisasjonsstruktur. Intensjonen er å skape nye former for aktiv deltagelse, eierskap og maktfordeling.

VEIEN TIL ET STØRRE MULIGHETSROM

Tidslinje.png
bottom of page