top of page
 • Hva er Syndikatet?
  Syndikatet er et null-profitt organisasjon som har til hensikt å bedre kreative utøveres handlingsrom og gi utøvere med særegne kvaliteter bedre vilkår for realiseres. Siden Syndikatet verdsetter mangfoldighet i utforskning og uttrykk er vi særlig interessert i å hjelpe utøvere å realisere sine arbeider/prosjekter som ikke åpenbart er kommersielle eller økonomisk bærekraftig, men som utviser egenart, høy kvalitet eller stor grad av oppfinnsomhet/eksperimentalitet.
 • Hva er Syndikatets mål?
  Vårt mål er å opprette en fri og selvstendig plattform for og av skapende utøvere fra alle relevante fagfelt. Her ønsker vi å som tilrettelegge for idé-utveksling, tverrfaglig og transfaglig samarbeid, kreativt engasjement, utvikling og arbeid. Målet er å skape et økt kulturelt mangfold, perspektiver, og alternative løsninger for å berike vår kultur og vårt samfunn. Det er også vårt oppdrag å skape økt engasjement i den øvrige befolkning rundt produksjon av kreative, innovative arbeid og hva det innebærer og hvordan det kan berike samfunnet. Gjennom disse målene ønsker vi å gi skapende utøvere støtte og motivasjon til å forsette å utforske og praktisere egenartet og banebrytende arbeid.
 • Hvem er Syndikatet for?
  Syndikatet er for alle som har et kreativt, særegent og nyskapende potensial i sitt arbeid uavhenging av fagfelt, bakgrunn eller stilling. Selv om felt innen "kultur" er nærliggende slik som scenekunst, kunst, litteratur, design, arkitektur, film, foto osv., så er alle som ser et skapende potensial i sine ferdigheter og kompetanse velkomne. Dette inkluderer blant annet jurister, statsvitere, ingeniører, byplanleggere, økonomer, software utviklere, kokker, frisører og mange andre. Syndikatet er til for alle som arbeider eller ønsker å arbeide med alternative ideer, uttrykk og innovasjoner som utfordrer det etablerte. Syndikatet er derfor til for dem som ønsker økt handlingsrom til å utforske og være eksperimentell/alternativ i sin tilnærming og utførelse av sitt arbeid og ikke finner tilfredstillende vilkår i etablerte støtteordninger eller gjennom sitt kommersielle arbeid. Dette vil derfor særlig være personer som har kreative, skapende, innovative eller eksperimentelle interesser eller ferdigheter, men som i sitt allminnelige kommersielle virke, ikke er i stand til å forfølge dem på grunn av økonomiske eller sosiale begrensninger eller forpliktelser.
 • Hvem kan bli medlem av Syndikatet?
  Alle som ønsker å være medlem i Syndikatet, om så dette er som privatpersoner, selskaper, institusjoner og organisasjoner. Alle ansatte innad i virksomheten eller institusjonen vil ha fri tilgang til Syndikatets tilbud og tjenester.
 • Hvorfor bli medlem av Syndikatet?
  Som medlem av Syndikatet har man mulighet til å søke på våre stipendordninger som er ment å tilrettelegge for mer tid og bedre økonomiske vilkår i utvikling og produksjon av kreativt eller nytenkende arbeid. Som medlem vil det også være mulig å delta gratis på alle arrangementer i regi av Syndikatet, som vil være debatter, forelesninger og workshops ledet av medlemmer så vel som aktuelle eksterne utøvere. Syndikatets betalende medlemmer kan bruke Syndikatets markedsføringsmateriell og markedsføre seg selv eller sitt selskap som en progressiv aktør i markedet som aktivt jobber for fremtidige alternativer og støtter fri kreativ utfoldelse og nytenkning. Dette vil kunne bidra å synliggjøre din virksomhet eller ditt foretak samtidig som du står ut fra mengden av kommersielle aktører som kun følger konvensjoner og profitt.
 • Hvordan finansieres Syndikatet? 
  Syndikatet som en plattform for og av kreative utøvere vil finansiere sin virksomhet ved at alle deltagere betaler en kontigent for sitt deltagerskap. Kontigenten skal ikke utgjøre mer enn 2% av deltagerens kommersielle omsetning. Deltagere som er aksjeselskap (AS) eller selvstendig næringsdrivende gjennom enkeltpersonsforetak (ENK) vil kunne fakturere tilsvarende beløp til sine kunder og med det bakes kontigenten inn i prisingen av de skapende tjenester. Aspirerende deltagere som er arbeidstakere ved et foretak eller et selskap som ikke er medlem av Syndikatet har tre valg: 1) Få arbeidsgiver til å bli deltager i Syndikatet. 2) Har du fast lønn, men arbeidsgiver tjener gode penger på å fakturere dine tjenester til oppdragsgiver kan du gjennom lønnsavtale forhandle inn kontigenten (2%) på toppen av dine fakturerende timesats. Vi og andre fag og interesseforeninger kan bistå med forberedelser for en slik samtale. 3) Betale en allminnelig kontigent basert på årsinntekt. Intensjonen med denne modellen er at oppdragsgiveren for medlemmets kommersielle tjenester faktureres for tiden som inngår i det kommersielle arbeidet, tid som kunne gått til selvstendig kreativt arbeid og utvikling. Intensjonen med denne formen for finansiering er å la kjøperen av de kommersielle kreative ytelsene betale den rettmessige prisen slik at utøverne får rom til å utvikle seg, uttrykke seg og utforske et fritt kreativt potensial uten at det må reduseres til fritidssysler eller må gå på kompromiss med levestandard.
 • Hva vil det si at Syndikatet er selvstendig?
  I praksis vil det si at vi ikke ønsker å være avhengig av offentlig støttemidler eller kommersielle/private aktørers midler for å kunne utføre vårt kreative samfunnsoppdrag. Hensikten med fullstendig selvstendighet utelukker ikke å samarbeide med andre organisasjoner, institusjoner eller selskaper, men vi søker symmetrisk maktrelasjoner for å ivareta medlemmenes egeninteresse for fullstendig fri kreativ og innovativ utforskning og uttrykk.
 • Hvordan er Syndikatet annerledes enn eksisterende fagforeninger eller interesse organisasjoner?
  Syndikatet skiller seg fra fagorganisasjoner og fagforeninger ved at vårt primære fokus er å stimulere økt kreativt, nytenkende og innovativt arbeid, uavhengig av fag eller yrkesgruppe. Syndikatets samfunnsoppdrag er å styrke kreativitet og nyeskapenhet i sin samfunnsverdi og utfoldelse, snarere enn å arbeide for å styrke de respektive fagenes posisjon og samfunnsnytte. Syndikatet mener derfor at en tverrfaglig plattform som Syndikatet har til hensikt å være, kan stimulere samarbeid og åpenhet snarere enn segmentering og lukkethet. Syndikatet har stor respekt for de andre foreninger og interesseorganisasjoners arbeid for å bedre markedsbetingelser for sine respektive medlemmer. Syndikatet på sin side ser muligheten og behovet for å tilby økonomiske vilkår og kreativ stimuli som ikke er markedsorientert, men som snarere retter seg mot å erkjenne egenverdien i skapende arbeid.
 • Hvor holder Syndikatet til? 
  Syndikatet har sitt utspring i Oslo med ønske om å tiltrekke seg medlemmer over hele landet for å utvide våre aktiviteter slik at vårt fulle tilbud er tilgjengelig for en større del av landet. Syndikatet er en de-sentralisert organisasjon uten faste kontorlokaler eller fast møtested. Siden Syndikatet ikke ønsker å institusjonaliseres eller falle inn i konvensjonelle former for organisering og hierarkier, men kontinuerlig utforske nye former for struktur, mener vi at denne fremgangsmåten er det mest hensiktsmessige utgangspunkt.
 • Hvem står bak Syndikatet?
  Johann Carlos Austad
 • Hvorfor heter Syndikatet Syndikatet?
  Syndikatet tar sitt navn fra substantivet syndikat som er en gruppe av bedrifter eller næringsdrivende som opererer i fellesskap med felles interesser eller formål.
 • Jeg er arbeidstaker, hvordan betaler jeg for medlemskapet?
  Er du medlem som driver ENK eller AS vil du fakturere kunden direkte med Syndikatets påslag. Om du er arbeidstaker kan du: 1) be din arbeidsgiver registrere selskapet som medlem av Syndikatet, eller 2) betale en årlig kontigent på 1% av registrert inntekt.
 • What is an FAQ section?
  An FAQ section can be used to quickly answer common questions about you or your business, such as “Where do you ship to?”, “What are your opening hours?” or “How can I book a service?” It’s a great way to help people navigate your site and can even boost your site’s SEO.
bottom of page